Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hierarchie

30. 7. 2007

Vlci jsou velmi sociální zvířata žijící ve smečkách čítajících z pravidla 6 až 7 členů. V zimě se tyto smečky dále združují do větších celků, které mohou mít 20 až 30 jedinců. Smečky s více než 25 jedinci jsou ovšem značně vzácné. Smečky mohou během roku zanikat, některé jen na přechodnou dobu, jiné napořád.Ve smečce platí přísná hierarchie, ve které má každý člen pevně stanovené postavení. Struktura vlčí smečky je dynamická a tak se může měnit. Ovšem celý tento systém je značně složitý a dodnes plně neprozkoumaný.

Hierarchie je pro vlky velmi důležitá a to především v období rozmnožování, dále pak při lovu, krmení, ochraně území a vždy když je smečka pohromadě. Hierarchie vlčí smečky je organizována ve dvou liniích, jedna pro samce a druhá pro samice. Jak již bylo zmíněno, hierarchie je proměnlivá a tak může být jiná při rozmnožování nebo např. při hře.

V čele celé smečky je tzv. Alfa vlk a vlčice, kteří tvoří alfa pár. termín alfa, který vznikl kvůli popisu zvířat žijících v zajetí je poměrně zavádějící. Zvíře afa totiž ne vždy jde v čele smečky nebo vede lov a dokonce nemusí jíst dříve než ostatní. Jedinec může být alfou dokonce jen za určitých okolností nebo pouze při určitých činnostech např. při lovu. Alfě se ale vždy dostává úcty ostatních členů.Alfa pár má jako jediný ve smečce právo pářit se. toto právo si alfa vlčice vymáhá produkcí silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic. Otcem mláďat však nemusí být vždy jen alfa samec. Když alfa samec nejeví o samici zájem, spáří se s ní níže postavený samec ( většinou beta). matkou mlá´dat je ale vždy pouze alfa samice.

Alfa páru jsou podřízení ostatní dospělí členové smečky, z nichž nejvyšší postavení má Beta vlk a vlčice. O beta vlcích toho není mnoho známo a ve srovnání s jasně vymezenými pozicemi alfa a omega je jejich role ve smečce značně nejasná.

Tam, kde je alfa vlk, musí být také nějaký vlk omega. Omega vlk je jedinec s úplně nejnižším postavením, zatímco pozici alfa si ten nejdominantnější vlk  či vlčice musí vydobýt, pozice omega je jedinci přidělována zbytkem smečky. Takový vlk je nucen své postavení snášet, dokud se sám neprosadí nad jiným vlkem, obvykle mladším, nebo dokud se smečka nerozhodne nechat jej na pokoji a stočit svou agresivitu jiným směrem. své nezáviděníhodné postavení tedy omega vlk příliš neovlivní, ale přesto se zdá že se, podobně jako alfa vlk, rodí s kvalitami, které jej pro jeho roli předurčují. žádná jiná pozice ve smečce nevyžaduje takový talent pro diplomacii a usmiřování. čím víc je omega schopen přesvědčit smečku, aby alespoň na chvíli zapomněla na hierarchii, tím lepší bude mít život. Život omegy rozhodně není snadný. V případě napadení smečky většinou nese hlavní nápor právě omega a v případě, že to vyžadují vyšší zájmy smečky, může být i obětován. Tímto způsobem se smečka také zbavuje nežádoucích členů (jde o tzv. vnitřní selekci).

Změny v postavení se většinou rozhodnou jediným bojem. Prohraný boj způsobí na určitou dobu psychický otřes tak silný, že zvíře může poklesnout i o několik hodnostních stupňů. Tyto souboje však jen velmi zřídka končí zraněním či dokonce smrtí.

Mláďata si také vytvářejí vlastní sociální strukturu, ale bez ohledu na pohlaví.